ESKİ ANTLAŞMA
YARATILIŞ

GİRİŞ

 

 Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmak­tadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

       1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öy­küsünü içerir.

      12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bun­lardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sü­rükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

          Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı var­dır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için ya­zıldı.

          Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

 

 

Ana Hatlar

1:1-2:25       Evrenin ve insanın yaratılışı

3:1-24          Günahın ve acı çekmenin başlangıcı

4:1 -5:32      Adem 'den Nuh 'a

6:1-10:32     Nuh ve Tufan

11:1-9          Babil Kulesi

11:10-32      Şam'dan İbrahim'e

12:1-35:29   İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup

36:1-43        Esav'ın soyu

37:1-45:28   Yusuf'la kardeşleri

46:1-50:26   İsrailliler Mısır'da